Lid GIA Trainerscollectief

De Meldcode

Het doel van de wet

Wat betekent de
Wet Meldcode voor
uw organisatie?

Marianne Quax MSc. 

Training & Coaching biedt voor iedere
organisatie een op-maat-pakket bij de 
invoering van de Wet Meldcode 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 
 

De Wet heeft tot doel de handelwijze van professionals bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. 

 
Een meldcode geeft duidelijke handvatten en kan daarmee professionals ondersteunen in hun handelen, opdat het huiselijk geweld daadwerkelijk stopt.
 
 
 
 

Van uw organisatie wordt verwacht:

 

het op maat maken van de meldcode voor uw organisatie

 

integratie van de meldcode in de werkprocessen van uw organisatie
 
een veilig meldklimaat creëren binnen uw organisatie
 
voldoende en regelmatig terugkerende opleidingen en trainingen verzorgen, gericht op het werken met de meldcode en gericht op kennis en vaardigheden die nodig zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en aan te pakken
 
het signaleren tot de grondhouding maken van uw medewerkers 
 
de beschikbaarheid van ondersteunende professionals (bv. een aandachtsfunctionaris)
 
het maken van afspraken (met bv. de OR) indien een medewerker wordt aangesproken
 
regelmatig evaluaties verzorgen op basis van casuïstiek; die vervolgens uitmonden in verbeteracties.