De nieuwste ontwikkelingen rond Marianne Quax MSc Training & Coaching en de VWS module Werken met een Meldcode

Wet Meldcode vanaf 1 juli van kracht

Beste 

 

5 jaar Rotterdamse meldcode

 

 

 

Afgelopen 1 juli stond men in Rotterdam stil bij vijf jaar Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Jantine Kriens (ex-wethouder en nu bestuurder VNG) vertelde over het proces om in Rotterdam tot een meldcode te komen en Martin van Rijn (staatssecretaris VWS) deed de aftrap van de landelijke meldcode.

 

Uit de evaluatie van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Verwey-Jonker Instituut, maart 2012) blijkt dat de helft van de professionals, die op de hoogte zijn van de meldcode, het een bruikbaar instrument vindt. Zij hebben verhoudingsgewijs vaker een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en vragen vaker advies bij het AMK of het ASHG.

 

Je zou daar de conclusie uit kunnen trekken dat professionals, die over een meldcode kunnen beschikken, het geweld adequater aanpakken. Dat is al een hele winst als het om de veiligheid in gezinnen en tussen mensen gaat!

 

Toch moet er meer gebeuren.

 

 

1 juli Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 

 

 

De wet is afgelopen 1 juli in werking getreden (zie www.meldcode.nl). We zijn nu twee maanden verder en er moet dus nog wel het een en ander gedaan worden binnen uw organisatie.

 

Allereerst moet u over een meldcode beschikken. Maar uw medewerkers moeten ook met de vijf stappen van de meldcode kunnen werken. De meldcode zal ook geïntegreerd moeten worden in uw bedrijfsprocessen en er moet een aandachtsfunctionaris aangesteld worden. Beroepsopleidingen hebben zelfs een dubbele pet op; die moeten niet alleen als school over een meldcode beschikken, maar zullen de meldcode ook in hun onderwijs aan a.s. collega’s moeten opnemen.

 

In mijn trainingen merk ik dat professionals blij zijn met de meldcode; het geeft hen houvast en het zorgt er voor dat ze makkelijker kunnen ‘praten’ met hun samenwerkingspartners.

 

Omdat ik gemerkt heb dat signaleren (stap 0 van de meldcode) nog lastig is, laat ik de VWS module ‘Werken met een meldcode’ (1 dagdeel) vooraf gaan door aandacht te geven aan signaleren en het concreet en feitelijk benoemen van wat je ziet, hoort en ruikt (gebruik je zintuigen). Toch geven cursisten in de evaluaties aan meer te willen leren over signaleren; dat blijkt toch lastiger dan het lijkt.

 

Ook geeft men aan dat men wil oefenen met het bespreekbaar maken van zorgen en vermoedens. Daarom heb ik een training ontwikkeld samen met acteur Sofie van Scheyen.

 

Op www.huiselijkgeweld.nl vind u een databank met trainers huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Movisie heeft mij hierover geïnterviewd: http://www.movisie.nl/nieuwsbericht/wet-verplichte-meldcode-vind-juiste-nascholingsaanbod

 

Kijk voor meer informatie op mijn site www.quaxtraining.nl