De nieuwste ontwikkelingen rond Marianne Quax MSc Training & Coaching en de VWS module Werken met een Meldcode
quaxtraining nieuwsbrief

De Wet Meldcode is nu een feit!

Beste [simplenews-subscriber:name],

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is door de Eerste – en Tweede Kamer en is dus vanaf 1 juli dit jaar een feit!

 

Uit de voormeting (Veldkamp, november 2012) naar de bekendheid, het draagvlak en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling blijkt dat de minderheid van de professionals (36%) over een meldcode beschikt. Dit terwijl ruim 81% van de professionals onderkennen dat een meldcode noodzakelijk is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen.

 

Het blijkt tevens dat professionals, die over een meldcode beschikken, drie keer zo vaak ingrijpen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat komt doordat de stappen van een meldcode de professional handvatten biedt.   

 

  • In kaart brengen van signalen
  • Collegiale consultatie en/of advies inwinnen bij het AMK of ASHG
  • Gesprek met de cliënt
  • Weging van het geweld
  • Beslissen wat te doen: hulp organiseren of melden (bij AMK of ASHG)

Zet de meldcode NU in!

Vanaf 1 juli 2013 zal uw organisatie over een meldcode moeten beschikken en zult u de kennis en het gebruik van de meldcode bij uw medewerkers moeten bevorderen.

 

Daarvoor maakt u het Basismodel Meldcode (www.meldcode.nl) op maat voor uw eigen organisatie zodat duidelijk is welke functionaris wat doet in iedere stap van de meldcode. Marianne Quax MSc. Training & Coaching kan een op maat meldcode voor uw organisatie maken.

 

Als u een meldcode heeft voor uw organisatie is het belangrijk dat uw medewerkers ook met uw meldcode kunnen werken. Movisie heeft in opdracht van VWS hiervoor een bijscholingsmodule ontwikkeld ‘Werken met een meldcode’. Ik heb een VWS certificaat voor deze bijscholingmodule. Deelnemers van de training krijgen dan ook na afloop een VWS Bewijs van Deelname, die u aan de Inspectie kunt tonen als bewijs dat u de meldcode serieus neemt. Kijk op www.quaxtraining.nl voor details.