De nieuwste ontwikkelingen rond Marianne Quax MSc Training & Coaching en de VWS module Werken met een Meldcode

Aanscherping meldcode 1 januari 2019

 

 

de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is al sinds 1 juli 2013 van kracht. Dat betekent dat professionals in zes sectoren en zelfstandige beroepsbeoefenaren bij een vermoeden of een signaal van huiselijk geweld en/of kindermishandeling de meldcode moeten opstarten.

'De meldcode opstarten' betekent niet meer en niet minder dat de vijf stappen van de meldcode je helpen om je vermoeden of het signaal te onderzoeken. 

Het blijkt tevens dat professionals, die over een meldcode beschikken, drie keer zo vaak ingrijpen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat komt doordat een meldcode de professional handvatten biedt;  de te zetten stappen bij een vermoeden of een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn duidelijk.

 

De vijf stappen van de meldcode:

  1. In kaart brengen van signalen (kindcheck)
  2. Overleg met collega's en/of advies inwinnen bij Veilig Thuis 
  3. Gesprek met de cliënt
  4. Weging van het geweld
  5. Beslissen wat te doen: melden bij Veilig Thuis bij acute of                                                                                                                                                                                                                                        structurele onveiligheid en hulp organiseren

 

Aanscherping meldcode

Als het goed is heeft uw organisatie een op maat gemaakte meldcode zodat duidelijk is welke functionaris wat doet in iedere stap van de meldcode. 

 

Als u een meldcode heeft voor uw organisatie is het belangrijk dat uw medewerkers ook met uw meldcode kunnen werken. Movisie heeft in opdracht van VWS hiervoor een bijscholingsmodule ontwikkeld ‘Werken met een meldcode’. Ik heb van VWS een certificaat om deze bijscholingmodule te verzorgen. Deelnemers van de training krijgen dan ook na afloop een VWS Bewijs van Deelname, die u aan de Inspectie kunt tonen als teken dat u de meldcode serieus neemt. Kijk op www.quaxtraining.nl voor details.

 

Dit was 1 juli 2013 toen de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking trad. Inmiddels zijn we 4,5 jaar verder. Jan-Dirk Sprokkereef heeft de ministeries van VWS en VJ adviezen gegeven over de aanscherping en verbetering van de meldcode. 

Zo zal u met ingang van 1 januari 2019 een afwegingskader in uw meldcode op moeten nemen. Een afwegingskader helpt professionals om in te schatten of er sprake is van acuut of structureel huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In dat geval zal er altijd bij Veilig Thuis gemeld moeten worden, ook al kunt u zelf de hulpverlening opstarten. 

 

Per beroepsgroep zal een afwegingskader geformuleerd worden waar in de tweede helft van 2018 mee geoefend kan worden en waar professionals in getraind kunnen worden zodat er vanaf 1 januari 2019 met dit afwegingskader gewerkt kan worden. 

 

Het basismodel afwegingskader is te downloaden via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten...

 

Marianne Quax MSc. Training & Coaching helpt u graag bij de aanscherping van uw meldcode en traint uw medewerkers op het werken met deze aanscherping. Op basis van de vragen, die er bij uw medewerkers liggen, wordt een training voor uw organisatie ontwikkeld.