Lid GIA Trainerscollectief

Tarieven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Quax MSc. Training & Coaching is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hierdoor hoeft er geen btw berekend te worden.

module ‘Werken met een Meldcode’

per groep € 500.

Modules zijn inclusief voorbespreking met de organisatie en 3,5 uur training per groep, (groepsgrootte: maximaal 10 personen).

Exclusief reiskosten.

Cursusmap / usb-stick met achtergrondinformatie  € 10 per stuk.

 

Bijscholingsmodule ‘Geweld leren signaleren en (be)handelen’

 

Bijscholingsmodule ‘Ouderenmis(be)handeling’

 

Bijscholingsmodule ‘Belevingsgerichte zorg’

Deze modules worden geheel op maat samengesteld. De prijsstelling is daarvan afhankelijk en zal derhalve aan u worden geoffreerd.

Trainingstarief ad € 95.- per uur.

exclusief reiskosten en ontwikkelkosten.

 

Van basismodel naar eigen code

Het toesnijden van het basismodel naar de organisatie is afhankelijk van wat u zelf al heeft ontwikkeld. Daarnaast geldt voor het daadwerkelijke toesnijden van de meldcode een tarief van € 95.- per uur.

 

Invoering van belevingsgerichte zorg

 

Innovaties invoeren

 

Effectiviteitsonderzoek

Aan het eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.

Coachingstarief € 95 per uur exclusief reiskosten

Marianne Quax MSc. Training & Coaching hoeft geen btw te berekenen.